Medische acceptatie

ReMedicalGroup is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in medische acceptatie van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en heeft inmiddels al op meer dan 500.000 dossiers een medisch advies uitgebracht.

ReMedicalGroup verzorgt sinds 1999 voor vele verzekeraars en outsourcepartners het medische acceptatietraject. Dit varieert van tijdelijke ondersteuning door middel van detachering van acceptanten naar de verzekeraar, tot ondersteuning op afstand door middel van beveiligd internet en weblogs. Ook wordt de mogelijkheid geboden tot outsourcing van het volledige acceptatieproces van de verzekeraar.

Onze organisatie heeft een uitstekende reputatie opgebouwd op dit specifieke vakgebied en geniet het vertrouwen van vele (her)verzekeraars. ReMedicalGroup heeft toegang tot de expertsystemen van herverzekeraars en beschikt dus altijd over de laatste richtlijnen op dit gebied.

Continue opleiding door herverzekeraars garandeert dat de experts van ReMedicalGroup kwaliteit leveren. Het gehele acceptatieproces wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onze eigen medisch adviseurs RGA (Register Geneeskundig Adviseurs).