Dana

ReMedicalGroup heeft sinds 1999 een grote database opgebouwd met daarin veel waardevolle medische informatie over een groot aantal klanten in binnen- en buitenland.

In het project DANA (data-analyse ReMedicalGroup) wordt data op portefeuilleniveau geanalyseerd en vergeleken met gemiddelde waarden.

Data-analyse geeft een goede indicatie over de ontwikkeling van loss ratios en pricing, Algemene Polisvoorwaarden en of de acceptatie- en claimbehandelingrichtlijnen nog steeds stroken met de portefeuille.