Visie & Missie

Visie

De visie van ReMedicalGroup is om marktleider te zijn in underwriting en claimbehandeling van biometrische risico’s.

Missie

ReMedicalGroup is een Europese speler, met een stevige basis en bepalende rol in Nederland, die voor klanten (gerelateerd aan de markt van persoonsverzekeringen) een bijdrage levert aan risicomanagement.

Dit middels de levering van:

    • medische advisering voor biometrische risico’s
    • business process outsourcing
    • informatie en data
    • onderzoek en analyse
    • kennis en innovatie

ReMedicalGroup is de outsourcingspartner die ervoor zorgt dat de klant zich kan richten op markt- & productontwikkeling en verkoop van verzekeringsproducten. ReMedicalGroup zal de operationele processen en het riskmanagement uitvoeren.