Sociale Reha

Een ongeluk in welke vorm dan ook zorgt niet alleen voor fysiek letsel, maar kan ook met zich meebrengen dat het slachtoffer niet of niet goed kan functioneren in zijn of haar sociale omgeving.

Herstel richting de eigen sociale omgeving eist veerkracht, zelfreflectie en daadkracht van het slachtoffer. Dit proces kan versneld worden door de juiste ondersteuning van de reha-begeleider.